Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Dzielimy się sukcesami! Innowacyjne techniki i technologie biologizacji kluczem do zrównoważonego rozwoju w Top Farms

  Artykuły

W dniach 23 – 24 czerwca 2021r. w formie online odbyło się IV Międzynarodowe Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej zorganizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Uczestnicy konferencji rozmawiali na temat przedsiębiorczości, innowacji i technologii w zrównoważonym rozwoju łańcuchów dostaw żywności.

Zapewnienie krajom bezpieczeństwa żywnościowego pod względem ilości i jakości przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko jest obecnie jednym z najważniejszych tematów na światowym forum. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest wprowadzanie innowacji oraz integracja i  transfer wiedzy między wszystkimi zaangażowanymi stronami. Jednym z uczestników konferencji promujących takie rozwiązania była Grupa Top Farms.

Przedstawiciel  wielkopolskich spółek Grupy Top Farms Paweł Kaczmarekwyjaśnił jak istotne dla zrównoważonego rolnictwa są innowacyjnetechniki i technologie biologizacji. BIOLOGIZACJAgleby jest agrotechniką, która w prosty sposób pozwala na podniesienie żyzności gleby oraz zwiększenie retencji wodnej. Dzięki wykorzystaniu m.in.  naturalnych  nawozów i nowoczesnych technik uprawy przyczyniamy się do poprawy ,,zdrowia’’ gleby, co skutkuje wzrostem jej potencjału. Z kolei następstwem zdrowej gleby jest zdrowa żywność.

Ekspert z Top Farms podkreślił również, że wprowadzenie kilku zasad biologizacji jest możliwe i bardzo proste zarówno w małych, jak i w dużych gospodarstwach. Proces ten nie generuje dodatkowych nakładów, a  skutkuje korzyściami środowiskowymi i finansowymi

Wróć