Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Dzielimy się sukcesami! Innowacje koniecznością dynamizacji rozwoju przedsiębiorstwa? – spółka Jagrol jest tego przykładem

|   Artykuły

Innowacje odgrywają istotną rolę w obszarze konkurencyjności przedsiębiorstw. Największa część naszego PKB tworzona jest przez małe i średnie przedsiębiorstwa, z danych PARP wynika, iż tylko 30,1% firm można określić jako zakłady innowacyjne. Jak podają badania, są to zakłady pracy, które wprowadziły przynajmniej jedną innowacje w latach 2017-2019.

Wielu może zastanawiać się w  jaki sposób spółka Jagrol jako przedsiębiorstwo rolne,  odzwierciedla innowacyjność, jaką formę reprezentuje?

Niestety nie ma panaceum na afiliacje sukcesu, nie wystarcza skupić się na potrzebach rynku, zachowując zrównoważone podejście do biznesu, ponieważ tempo zmian jest zbyt intensywne. Spółka Jagrol, postanowiła w swojej strategii wyznaczyć innowacje jako jeden z kluczowych elementów rozwoju.

W głównej mierze po przez działania dwuetapowe, z jednej strony rozwijamy gałąź nowoczesnych technologii, produktów, natomiast z drugiej strony pragniemy ulepszać obecne systemy organizacyjne, zachowując przy tym największy poziom jakościowy naszych produktów. Na przestrzeni ostatnich 25 lat Grupa Top Farms prezentuje się jako czołowi producenci wysokiej jakości surowców w łańcuchu rolno-spożywczym. Charakteryzuje nas struktura dywizjonalna tzn. zachowujemy hierarchiczność w zarządzaniu, poprzez jednoczesne zarządzanie segmentowe, czyli tak naprawdę wykorzystujemy w największym stopniu potencjał kapitału ludzkiego. Rezygnacja z tradycyjnego zarządzania, prowadzi do otwartej subkultury, sprzyjającej burzy mózgów czy też za sprawą koncepcji Lean generowania nowych pomysłów. W ten sposób przyciągamy wyjątkowo kreatywne osoby, które działają z pasją, tworząc środowisko przyjazne, otwarte i nowoczesne. Nowoczesne, rozwojowe podejście jest elementem towarzyszącym wszystkim etapom produkcji od zarządzania glebą poprzez biologizację, poprzez wdrożenie kombajnu separującego powietrznie kamienie od ziemniaków, zmienne zużycie środków produkcji, nowoczesne analizy glebowe, po dobór upraw poprawiających płodozmian i zdrowie nas konsumentów.

Jakie gałęzie produkcji posiada spółka Jagrol?

W spółce Jagrol dominującą gałęzią działalności jest produkcja ziemniaków przemysłowych, skupiamy się przede wszystkim na otrzymaniu wysokiej jakości przetwórczej oraz długim terminie przechowywania, czego dowodem są odnawiane rokrocznie certyfikaty jakościowe. Kolejnym obszarem produkcji jest produkcja zwierzęca, w której produkujemy mleko. W zakresie tego zakresu, to co unikatowe to sama hodowla krów polegająca na dążeniu do uzyskania stada w genotypie A2A2 BB.

Wielu czytelników zastanawia się zapewne na czym polega powyższa hodowla?

Krótko mówiąc- finalnie, chcemy osiągnąć mleko o lepszych właściwościach dla przetwórstwa oraz niepowodujące alergii, wzdęć czy różnego rodzaju nietolerancji ze strony układu pokarmowego konsumenta. Staramy się przy tym stosować nowoczesne rozwiązania i tak na chwilę obecną, nasza ferma w Szczodrzykowie jest największą w Polsce fermą o zrobotyzowanym doju.

W naszej spółce produkujemy też zboża oraz oleiste jak rzepak, słonecznik czy len. Większość zbóż przeznaczone jest do produkcji kwalifikowanego materiału siewnego, a to wiąże się ze specjalnym reżimem produkcyjnym oraz przechowalniczym.

 

Jeżeli mówimy o innowacyjności, jak kształtował się ostatni rok?

Przełom roku 2021/2022 był dla naszego przedsiębiorstwa bardzo intensywny:

  • pod koniec 2021 roku rozpoczęliśmy budowę 2-komorowej przechowalni ziemniaka w Pierzchnie o pojemności 3000 ton
  • przeprowadziliśmy cyfrową transformację w dziedzinie produkcji zwierzęcej, poprzez modernizację fermy w Szczodrzykowie tj wspomniane wprowadzenie 9 robotów udojowych
  • projektujemy bazę magazynową zbóż i oleistych

Na jakie czynniki zwracamy uwagę przy wyborze nowych narzędzi przechowalniczych?

Prawidłowe przechowywanie jest niezmiernie ważne i składa się na nie wiele czynników, takich jak: suszenie, gojenie świeżo zebranych ziemniaków, utrzymanie odpowiedniej temperatury, wilgotności i stężenia CO2.

Jest to druga w Polsce tak nowoczesna przechowalnia służąca do składowania wszystkich rodzajów ziemniaków, którą możemy w szybkim czasie przestawić z przechowalni luzem na kanałach w posadzce w przechowywanie w skrzynio paletach. Dobra jakość przechowywania to także utrzymywanie odpowiedniego poziomu CO2 tzn. konieczność usuwania wytworzonego dwutlenku węgla. Standardowo w przechowalniach odbywa się to poprzez wentylację główną, która to jest energochłonna i może powodować przesuszanie produktu. W naszym rozwiązaniu wykorzystując ciężar dwutlenku węgla większy niż powietrza, w dolnej części magazynu zastosowaliśmy system odsysania CO2 przy pomocy małego wentylatora bez ingerencji wentylatorów głównych. Na skutek zastosowanych rozwiązań będziemy utrzymywać produkt w dobrej kondycji nawet do pełni lata czyli przez 10 miesięcy. W konsekwencji tego realizujemy  oczekiwania rynku. Warto też zaznaczyć, że ów magazyn został wybudowany pod kątem potencjalnej współpracy z okolicznymi rolnikami zainteresowanymi wspólną uprawą ziemniaków. Wielu z nich może nie pokonać barier wejścia w uprawę ziemniaka ze względu na wysokie nakłady produkcyjne czy inwestycyjne jak np. budowa nowoczesnej przechowalni. Dlatego chcąc włączyć szersze grono rolników do zróżnicowanych obszarów produkcji stworzyliśmy model symbiotyczny, który zawiera formę jak i zasady kooperacji podmiotów gospodarczych wielko- i małoobszarowych. W ramach tego modelu małe gospodarstwa korzystają z dostępu do rynku, technologii czy kapitału niemożliwego do uzyskania w pojedynkę.

 

Przemysł 4.0 obecnie jest bardzo popularnym zagadnieniem, polegającym na integracji maszyn, systemów, jednak łączy ze sobą wiele transformacji, m.in. zmiany przy identyfikacji procesów produkcyjnych.

Jakie transformacje wiązały się z robotyzacją?

Roboty udojowe to inwestycja, która łączy ze sobą wiele zmian. Dysponowaliśmy wprawdzie oborą wolnostanowiskową z boksami legowiskowymi ścielonymi, postanowiliśmy jednak postawić na modernizację budynku w taki sposób, aby krowy miały swobodny i komfortowy dostęp do robota udojowego usytuowanego  w centralnej części obory. To co unikatowe to wykorzystanie tego właśnie starego budynku z początku lat 80-tych do wdrożenia nowoczesnej technologii. Przez wybór takiego rozwiązania zrezygnowaliśmy z doju na hali udojowej.

Dlaczego robotyzacjas?

Czynnikiem decydującym dla nas był fakt, iż roboty dają krowom więcej swobody, czyli mniej stresu. Przeganianie krów 2 razy dziennie na halę udojową zostało zastąpione dojem automatycznym w ruchu wolnym, w konsekwencji czego średnia liczba dojów na dobę wzrosła do 3,2 oraz skróciliśmy czas oczekiwania krowy na dój. Teraz krowa może przeznaczyć go na swój „ czas wolny” tj. czas na picie, wylegiwanie się, jedzenie czy szczotkowanie. Wielokrotność doju jest dostosowana indywidualnie do wydajności dobowej krowy, jak również jej statusu laktacyjnego. Robot jest dostępny 24/7, przez co krowy nie są limitowane oczekiwaniem na oddanie mleka przy pełnym wymieniu, a to przekłada się na zwiększoną produkcję mleka. Oczywiście w przypadku hali udojowej również możemy zastosować dój 3-krotny lecz wiąże się to ze znacznym wzrostem kosztów operacyjnych i znacznie większym obciążeniem zespołu. Lecz to co jest zasadniczą użytecznością systemu to pełna lustracja stada – tak naprawdę prowadzimy bardziej dokładną diagnozę per krowa dot. mleka, aktywności, przeżuwania, otrzymujemy informacje o możliwych problemach chorobowych, pozwala to rozpocząć leczenie w momencie przed lub wczesnego stadium rozwojowego choroby, czyli zapobiegamy zamiast stosować pełne leczenie.

Zatem możemy zaobserwować, iż cały proces wprowadza wiele pozytywnych zmian, które jednocześnie przekładają się na zmniejszony nakład pracy ludzkiej. Nowe plany w zakresie budowy magazynu zbóż?  

Wyprodukowanie dobrej jakości zbóż i rzepaku to tylko część sukcesu. Koniecznym warunkiem uzyskania z niego później dobrej jakości produktu jest prawidłowe przechowywanie ziarna. Podczas magazynowania zboże może być narażone na negatywny wpływ czynników atmosferycznych, mikroorganizmów i szkodników - mogą one powodować skażenia zboża, zmniejszać jego wartość lub całkowicie je dyskwalifikować. Dlatego zamierzamy pobudować nowoczesny magazyn zbóż w tym nasiennych jak również oleistych.

Na jakim etapie jest budowa?

Właśnie kończymy zbierać potrzebną dokumentacje. Zaprojektowanie i wybudowanie magazynu wiąże się z uwzględnieniem bardzo wielu czynników pozwalających na właściwe zabezpieczenie naszych produktów. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na kompleks 10 sztuk silosów lejowych o pojemności 600 ton każdy oraz  suszarnię zbożową dwupodłogową pozwalającą na suszenie różnych produktów. Z reguły suszarnie są dedykowane suszeniu zbóż, rzepaku czy kukurydzy. Nasze rozwiązanie będzie mogło dosuszać wszelkiego rodzaju produkty roślinne mniej lub bardziej sypkie. Cały system zasilany będzie gazem LpG, a energię elektryczną będziemy pozyskiwali głównie z zamontowanych paneli fotowoltaicznych, które również w ostatnim roku zostały zamontowane na terenie całego gospodarstwa. Niezwykle istotnym było uwzględnienie różnych możliwości magazynu, tak aby w jak największym stopniu móc wykorzystać jego potencjał np. wydawać różny towar w tym samym czasie. Oprócz nowoczesnego rozwiązania jakim jest niewątpliwie układ suszarni, który ograniczy hałas i zakurzenie, jednocześnie pozwalając na właściwe składowanie płodów rolnych bez uszczerbku dla lokalnej społeczności, będziemy w stanie zapewnić skup płodów okolicznym rolnikom, gdyż wspomniany wyżej model symbiotyczny to też współpraca w zakresie zbóż i oleistych.

Faktem jest, iż ostatni rok był intensywny, zatem jak co oznacza innowacyjność w krótkim podsumwoaniu?

 

W powyższych przykładach starałem się zobrazować Państwu jak przedsiębiorstwo z branży postrzeganej jako mało-rozwojowa może wykorzystywać i wdrażać rozwiązania postrzegane jako innowacyjne. Każda firma powinna odpowiedzialnie zarządzać zmianą, przez to działania będą efektywniejsze. Każda zmiana powinna przyczyniać się do poprawy funkcjonowania. Przy tych założeniach innowacyjne podejście w zarządzaniu przedsiębiorstwem staje się  jego obligatoryjnym elementem. Innowacja gwarantuje bardzo szybki rozwój, a dalej sukces. Powyższe przykłady ukazują nasz potencjał, którym chcemy się dzielić, jednak nieustająco układamy kolejne plany, zawsze kierując się wykorzystaniem innowacji i mając nadzieje, iż w niedalekiej przyszłości staną się naszą codziennością.

 

 

Wróć