Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Klub Kobiet PIB - Fundacja Odzyskani

|   Aktualności

W piątek 19 maja 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Kobiet PIB. Podczas tego spotkania, Panie Joanna Mazur i Ewelina Szymańska opowiedziały o swoich wyborach zawodowych i pracy w służbie młodym w ramach Fundacji Odzyskani.

Majowe spotkanie rozpoczęłyśmy od zwiedzania Łącznika– czyli wyjątkowego miejsca na mapie Poznania, które tworzą trzy organizacje: Fundacja Odzyskani, Young Life oraz socioMovens. Łącznik jest przestrzenią, w której młodzi ludzie mogą rozwijać swoje talenty, poznawać swoich rówieśników, a także uzyskać pomoc w podejmowaniu decyzji zawodowych, czy też pomoc psychologa.

Pani Joanna Mazur jest Prezesem i założycielką Fundacji.  Asia jest też trenerem kompetencji miękkich, coachem, mentorem i certyfikowanym trenerem Kompasu kariery. Jej pasją jest pomaganie młodym ludziom w odnajdywaniu ich drogi życiowej. W Fundacji Odzyskani specjalizuje się w zarządzaniu chaosem. Poza tym prowadzi warsztaty rozwojowe z kompetencji miękkich i ...otwiera drzwi w Łączniku.

Pani Ewelina Szymańska wykształcenia jest socjologiem, badaczką z wieloletnim doświadczeniem, w przeszłości była koordynatorką badań społecznych, z zamiłowania graficzka. W Fundacji Odzyskani pracuje jako kierownik projektów, prowadzi warsztaty z zarządzania sobą w czasie w ramach Szkoły Młodego lidera. Obie Panie opowiedziały nam o tym, jak układały się ich ścieżki życiowe, które w końcu się splotły, aby razem służyć młodym. 

Poznaliśmy też  projekty prowadzone w Fundacji, na szczególne uznanie zasługuje projekt Mentoringowy WINGS, który ma na celu pomoc młodym ludziom w wyborze oraz kształtowaniu ich ścieżki kariery oraz rozwoju kompetencji miękkich. Inspiracją dla mentoringu jest dawny proces kształcenia, kiedy to mistrz np. malarz, szewc czy profesor akademicki brał pod swoją opiekę ucznia i pracując z nim indywidualnie przekazywał mu swoją wiedzę i doświadczenie. Współczesny mentoring opiera się na relacji pomiędzy mentorem (mistrzem), a mentee, czyli uczniem. Bardzo ważne jest to, że jest to relacja partnerska, a nie typowo „szkolna” relacja nauczyciel-uczeń. Poprzez regularne spotkania i rozmowy z mentorem, uczeń zdobywa nową wiedzę, poznaje siebie i swoje możliwości oraz rozwija zawodową samoświadomość. Mentor dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym, pokazuje jak dany zawód wygląda w praktyce i odpowiada na potrzeby swojego mente.

Dziękujemy Paniom za inspirujące spotkanie, a wszystkie Panie zainteresowane działaniami Klubu Kobiet Polskiej Izby Biznesu zapraszamy na kolejne spotkanie, więcej informacji i możliwość zapisu pod adresem mailowym: sekretariat@pib-wielkopolska.pl

Wróć