Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Konsekwencje nieodpłatnych świadczeń w grupie kapitałowej

|   Artykuły

Zdaniem Ministerstwa Finansów ocena, czy dane świadczenie, za które podmioty powiązane jako strony transakcji, nie ustaliły wprost wynagrodzenia, należy do tzw. świadczeń nieodpłatnych, zależy od całokształtu relacji ekonomicznych pomiędzy tymi podmiotami.

Nieodpłatne korzystanie ze znaku towarowego grupy kapitałowej – kiedy wystąpi nieodpłatne świadczenie i opodatkowanie CIT?


W opublikowanej 11 maja 2018 r na stronie internetowej odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 7136 (sygnatura pisma DD5.054.3.2018.KSM), Minister Finansów przedstawił swoje stanowisko w sprawie konsekwencji na gruncie CIT, nieodpłatnego udzielenia polskiemu podatnikowi przez grupę kapitałową prawa do użytkowania znaku towarowego.


Tłem zapytania poselskiego jest rozbieżność w ocenie stanu faktycznego, pomiędzy „pewną spółką” (dalej: Spółka), należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej, a Krajową Informacją Skarbową. Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami grupy, Spółka jest zobowiązana do korzystania ze znaku towarowego należącego do grupy kapitałowej, przy czym Spółka nie jest obciążana żadnymi opłatami za korzystanie ze znaku towarowego oraz nie świadczy ekwiwalentnych usług. Spółka uważa, że fakt korzystania z logo nie generuje dodatkowego przychodu, a tym samym nie jest ona zobowiązana do rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

 

Cały artykuł autorstwa Pani Hanny Czogalla, Menedżer w  Zespole Cen Transferowych firmy Grant Thornton znajdą Państwo w Biuletynie Sekcji Podatki, prawo, legislacja.

Wróć