Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Ograniczenie kosztów usług niematerialnych nie takie straszne

|   Artykuły

Pojawia się coraz więcej interpretacji indywidualnych wyjaśniających, jak rozumieć przepisy określane jako „uszczelniające CIT” obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

Do najbardziej kontrowersyjnych należą przepisy wyłączające z kosztów uzyskania przychodów część wydatków na usługi niematerialne. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie dotkną one podmiotów nabywających know-how, receptury czy licencje na używanie znaków towarowych w produkcji lub dystrybucji.


Mowa o art. 15e Ustawy CIT, dodanym ustawą zmieniającą z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175);. Przepis ten nakazuje podatnikom wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów w określonej części wydatki ponoszone m. in. tytułem „wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7” Ustawy CIT, czyli, w uproszczeniu, na wartości niematerialne i prawne. Jest jednak wyjątek.

 

Cały artykuł autorstwa  Pana Łukasza Kempa, Senior Konsultanta w Zespole bieżącego doradztwa firmy Grant Thornton znajdą Państwo w Biuletynie Sekcji Podatki, prawo, legislacja.

Wróć