Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

PROJEKTY # ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA - za nami cykl warsztatów z IAS FUNDACJI ALTUM

|   Aktualności

29 marca zakończył się cykl warsztatowy PROJEKTY # ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA zorganizowany przez Instytut Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM w partnerstwie z Polską Izbą Biznesu.

Uczestnicy programu zostali zapoznani z różnymi metodykami zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem, zarządzania jakością oraz zagadnieniami związanymi z budowaniem zespołów, motywowaniem oraz budowaniem zaangażowania pracowników i efektywną komunikacją. Zebrani wyposażeni zostali również w narzędzia, które znacząco mogą usprawnić ich codzienną pracę w środowisku projektowym. Uczestnicy poznali również założenia Process Communication Model, który stanowi niezwykle przydatne narzędzie  wspierające rozumienie zachowań własnych oraz członków naszych zespołów. PCM wskazuje nam, jak możemy dostroić się do preferencji i potrzeb innych ludzi, aby osiągnąć porozumienie, a co za tym idzie cele w relacjach i projektach. Pozwala na dostrzeżenie u siebie oraz u innych kluczowych potrzeb, których zaspokojenie jest konieczne do utrzymania zaangażowania i satysfakcji osób realizujących zadania projektowe oraz wskazuje, jak to zrobić konstruktywnie.

 

Cykl szkoleniowy składał się z 3 modułów podzielonych na 5 dni pełnych wiedzy i praktyki. Dwa pierwsze moduły poprowadził dla nas Pan Piotr Jaszczak - konsultant, trener, wykładowca i członek Prezydium Rady Pracodawców Collegium Da Vinci, autor wielu procesów i procedur wykonawczych, wynikających m. in. z wytycznych norm ISO 9001 i ISO 20000. W roli kierownika projektu zarządzał ponad 40. projektami związanymi z technologią informacyjną, o zasięgu ogólnopolskim. Wdraża systemy zarządzania jakością usług, oparte na założeniach norm ISO 9001 i ISO 20000. Swoim doświadczeniem i wiedzą dzieli się ze wszystkimi, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania jakością, projektami, zmianą czy procesami.

 

Ostatni moduł poświęcony analizie transakcyjnej poprowadziła Pani Katarzyna Balcerkiewicz, które od ponad 20 lat działa jako konsultant i coach, pomaga osobom zarządzającym ludźmi zrozumieć psychologiczny kontekst ich aktualnej sytuacji biznesowej. Dzięki nieustannie poszerzanej wiedzy i sprawdzonym narzędziom, edukuje jak zarządzać złożonymi sytuacjami międzyludzkimi i budować lojalne i efektywne zespoły. Ponad 5000 szkoleń i 2000 coaichingów i konsultacji, przeprowadzonych dla ludzi z takich grup zawodowych jak: właściciele firm, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy handlowi,

menadżerowie wyższego szczebla, negocjatorzy, pracownicy działów HR, przedstawiciele handlowi, konsultanci, osoby związane z pomaganiem, trenerzy, coachowie.


W programie działalności naszej izby na bieżący rok szczególnie akcentujemy dążenie do kreowania szerokiej i różnorodnej oferty szkoleniowo-warsztatowej dla przedsiębiorców, zarówno z zakresu wiedzy teoretycznej (np. prawnej i podatkowej, projektowej czy HR), jak i umiejętności miękkich. Przygotowane razem z Instytutem Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM warsztaty z pewnością wpisują się w nasze założenia programowe, ale też w aktualne potrzeby przedsiębiorcy, wobec dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego i wyzwań prowadzenia biznesy.

 

Wróć