Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Spotkanie z ekspertem: Wpływ tzw. Polskiego Ładu na opodatkowanie biznesu

  Aktualności

W czwartek 4 listopada, w ramach sekcji Podatki, prawo i legislacja, odbyło się spotkanie z ekspertem: Wpływ tzw. Polskiego Ładu na opodatkowanie biznesu.

 

Spotkanie poprowadził Pan Grzegorz Szysz - Partner, Doradca Podatkowy, Lider Zespołu Podatkowego Doradztwa Transakcyjnego w Grant Thornton.

Podczas wydarzenia Pan Grzegorz Szysz przedstawił uczestnikom kluczowe zmiany w przepisach prawa podatkowego, które mają bezpośredni wpływ na zasady opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Zmiany te wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. jako elementy tzw. Polskiego Ładu.

Spotkanie skoncentrowane zostało wokół oceny wpływu nowych regulacji na efektywność podatkową prowadzenia działalności gospodarczej w poszczególnych formach prawnych. W szczególności omówiono takie elementy, jak: składka zdrowotna przedsiębiorców od 2022 r., podatek estoński 2.0 oraz zależności pomiędzy formą prawną biznesu a efektywną stopą opodatkowania.

Wydarzenie zakończyła sesja pytań i odpowiedzi.

Wróć