Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Szkolenie - RODO oraz Cyber Ryzyko

utworzony przez Monika Statkiewicz |   Szkolenia

Członkowie naszej Izby mieli okazję porozmawiać na dwa bardzo aktualne tematy- nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz Cyber Ryzyko,…

Czytaj więcej

Spotkanie Zarządu Izby z Wojewodą Wielkopolskim p. Zbigniewem Hoffmannem

utworzony przez Monika Statkiewicz |   Aktualności

Zarząd PIB – WIG w pełnym składzie (T. Desko, S. Malewski, T. Motylewski) uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą Wielkopolskim p. Zbigniewem Hoffmannem.…

Czytaj więcej

„Wielkopolska gospodarka – moc możliwości”- sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

utworzony przez Sławomir Malewski |   Aktualności

Członek Zarządu Izby p. Sławomir Malewski uczestniczył w Sesji SWW, która w całości poświęcona była wielkopolskiej gospodarce.

Czytaj więcej

Szkolenie nt. zatrudniania cudzoziemców

utworzony przez Monika Statkiewicz |   Szkolenia

Członkowie naszej Izby omawiali zmiany, które nastąpiły w przepisach prawa dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

Czytaj więcej

Przyszłość mojej firmy- szkolenie nt. sukcesji w przedsiębiorstwie

utworzony przez Monika Statkiewicz |   Aktualności

Sukcesja- czyli o tym, czy warto oddać firmę swoim dzieciom.

Czytaj więcej

Świadome zarządzanie projektami w biznesie

utworzony przez Monika Statkiewicz |   Szkolenia

Członkowie Izby mieli okazję uczestniczyć w całodniowym szkoleniu dotyczącym zarządzania projektami.

Czytaj więcej

Spotkanie Opłatkowe

utworzony przez Monika Statkiewicz |   Spotkania wewnętrzne

Członkowie naszej Izby spotkali się, aby złożyć sobie noworoczne życzenia oraz wspólnie podsumować mijający rok i omówić plany na kolejny.

Czytaj więcej

Jak zaoszczędziłem 100 tysięcy złoty... czyli pierwsze case study

  Szkolenia

Członkowie naszej Izby spotkali się, aby przeanalizować zasadność wprowadzenia polityki flotowej swoich przedsiębiorstwach, na przykładzie jednej z…

Czytaj więcej

Spotkanie wielkopolskich przedsiębiorców z Panem Pawłem Gruzą, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów

utworzony przez Monika Statkiewicz |   Aktualności

Na spotkaniu, podczas którego poruszono wiele dotykających bezpośrednio przedsiębiorców tematów, naszą Izbę reprezentowali Sekretarka- Pani Monika…

Czytaj więcej

Walne Zebranie Członków Izby

utworzony przez Monika Statkiewicz |   Spotkania wewnętrzne

Członkowie naszej organizacji zebrali się na pierwszym Walnym Zebraniu Izby, aby wspólnie nadać bieg dalszym wydarzeniom.

Czytaj więcej