Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Szkolenie: Sukcesja biznesu w spółkach prawa handlowego. Wybrane aspekty prawne.

  Aktualności

We wtorek 19 października Członkowie naszej Izby wzięli udział w szkoleniu: Sukcesja biznesu w spółkach prawa handlowego. Wybrane aspekty prawne.

 

Spotkanie poprowadzir.pr. Piotr Gębiak z Kancelarii Antkowiak Gębiak i Wspólnicy, który w czerwcu br. przeprowadził również pierwszą część tego szkolenia: Sukcesja biznesu z wykorzystaniem instytucji zarządu sukcesyjnego - aspekty prawne.

Podczas szkolenia prowadzący przybliżył obecnym konsekwencje prawne śmierci wspólników i akcjonariuszy w spółkach prawa handlowego oraz w spółkach kapitałowych. Poruszony został również problem powstawania spółek „atypowych”. Prowadzący omówił też instytucje prawne ułatwiające sprawną sukcesję biznesu w spółkach handlowych. Szkolenie zakończyła sesja pytań i odpowiedzi.

Obserwując liczny udział Członków Izby w tym szkoleniu oraz pytania zadawane w trakcie spotkania, widzimy, że tematyka sukcesji w przedsiębiorstwie jest ważna dla polskich firm i edukacja w tej dziedzinie okazuje się niezwykle potrzebna.

Wróć