Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Walne Zgromadzenie Członków Izby

  Aktualności

W dniu 22 marca 2022 r. odbyło się przewidziane statutem Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Biznesu – Wielkopolskiej Izby Gospodarczej.

Na Walnym Zgromadzeniu obecna i reprezentowana była wymagana statutem ilość podmiotów członkowskich naszej Izby, co pozwalało na podejmowanie wiążących uchwał i dokonanie wyboru nowego składu Rady Izby.

Walne Zgromadzenie postanowiło zwiększyć ilość członków Rady Izby z dotychczasowych 4 osób do 7 osób. W wyniku głosowania, z grona kilkunastu kandydatów, Walne Zgromadzenie wybrało i powołało nową Radę w następującym składzie: Jakub Antkowiak, Mikołaj Kołodziejczak, Mieczysław Kozłowski, Remigiusz Napierała, Tomasz Ratajczak, Lidia Skudławska, Tomasz Zdziebkowski.

W związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu Izby, w przewidzianym w statucie terminie, nowo wybrana Rada Izby, zebrała się w dniu 31 marca 2022. Podczas zebrania Rada powołała dwóch nowych członków Zarządu Izby. Jedynymi kandydatami, zgłoszonymi przez członków Rady

byli: Lidia Skudławska i Sławomir Malewski – którzy zostali powołani w skład nowego Zarządu.

W związku z przyjęciem kandydatury, a następnie powołaniem do nowego Zarządu, Lidia Skudławska złożyła rezygnację z udziału w Radzie Izby.

Wróć