Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Własność intelektualna w Twojej firmie - Spotkanie informacyjne z Urzędem Patentowym

|   Aktualności

We wtorek 14 grudnia br. odbyło się spotkanie online z przedstawicielami Urzędu Patentowego w sprawie projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie”. Nasza Izba była współorganizatorem wydarzenia.

Jak wykazują badania, polskie przedsiębiorstwa – w porównaniu do pozostałych państw Unii Europejskiej – w niewielkim stopniu korzystają z ochrony przysługujących im praw własności intelektualnej oraz rzadko dostrzegają wymierne korzyści płynące ze świadomej ochrony tych praw.

 

Aby to zmienić Urząd Patentowy RP uruchomił innowacyjny w skali kraju projekt dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – „Własność intelektualna w Twojej firmie”. Zainteresowani przedsiębiorcy, mogą uzyskać dofinansowanie na pokrycie 90% lub 95% kosztów usługi identyfikacji własności intelektualnej.

 

Podczas grudniowego spotkania, specjaliści z Urzędu Patentowego RP przedstawili zebranym u wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień, definicji i aktów prawnych dot. ochrony własności intelektualnej. Uczestnicy poznali również cele i funkcje ochrony własności intelektualnej oraz rodzaje praw własności intelektualnej i przemysłowej, jak i korzyści wynikające z ich posiadania.

 

Druga część spotkania została w całości poświęcona na omówienie projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie”. Przedstawiciele Urzędu Patentowego omówili  cel i zakres projektu, korzyści dla przedsiębiorców z sektora MŚP wynikają z udziału w projekcie oraz wskazali jak do niego aplikować.


Spotkanie zakończyła dyskusja na tematy poruszane w prezentacjach.

 

Wróć