Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Szkolenie nt. zatrudniania cudzoziemców

utworzony przez Monika Statkiewicz | |   Szkolenia

Członkowie naszej Izby omawiali zmiany, które nastąpiły w przepisach prawa dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

Czytaj więcej

Przyszłość mojej firmy- szkolenie nt. sukcesji w przedsiębiorstwie

utworzony przez Monika Statkiewicz | |   Aktualności

Sukcesja- czyli o tym, czy warto oddać firmę swoim dzieciom.

Czytaj więcej

Świadome zarządzanie projektami w biznesie

utworzony przez Monika Statkiewicz | |   Szkolenia

Członkowie Izby mieli okazję uczestniczyć w całodniowym szkoleniu dotyczącym zarządzania projektami.

Czytaj więcej

Spotkanie Opłatkowe

utworzony przez Monika Statkiewicz | |   Spotkania wewnętrzne

Członkowie naszej Izby spotkali się, aby złożyć sobie noworoczne życzenia oraz wspólnie podsumować mijający rok i omówić plany na kolejny.

Czytaj więcej

Jak zaoszczędziłem 100 tysięcy złoty... czyli pierwsze case study

|   Szkolenia

Członkowie naszej Izby spotkali się, aby przeanalizować zasadność wprowadzenia polityki flotowej swoich przedsiębiorstwach, na przykładzie jednej z…

Czytaj więcej

Spotkanie wielkopolskich przedsiębiorców z Panem Pawłem Gruzą, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów

utworzony przez Monika Statkiewicz | |   Aktualności

Na spotkaniu, podczas którego poruszono wiele dotykających bezpośrednio przedsiębiorców tematów, naszą Izbę reprezentowali Sekretarka- Pani Monika…

Czytaj więcej

Walne Zebranie Członków Izby

utworzony przez Monika Statkiewicz | |   Spotkania wewnętrzne

Członkowie naszej organizacji zebrali się na pierwszym Walnym Zebraniu Izby, aby wspólnie nadać bieg dalszym wydarzeniom.

Czytaj więcej

Spotkanie z wicepremierem Jarosławem Gowinem oraz minister Jadwigą Emilewicz

|   Aktualności

Jako "izba w organizacji" wzięliśmy udział w spotkaniu z wicepremierem Jarosławem Gowinem oraz minister Jadwigą Emilewicz.

Czytaj więcej

Wykład prof. Luisa Huete - Budowanie strategii rozwoju: wyzwania zarządzania

|   Aktualności

Budowanie strategii rozwoju: wyzwania zarządzania. Bitewne pola liderów. Od przedsiębiorczości do profesjonalnego zarządzania.

 

Czytaj więcej